Kursy dla dorosłych metodą bezpośrednią Direct Method for English

06_logo_English[1]

Kurs ogólny koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym w sytuacjach życia codziennego oraz ogólnie pojętych sytuacjach życia zawodowego. Jest on idealnym rozwiązaniem dla każdego, komu zależy na wszechstronnej znajomości języka, przydatnej podczas zagranicznych podróży i codziennych kontaktach z obcokrajowcami. Kurs prowadzony jest metodą bezpośrednią DIRECT METHOD FOR ENGLISH, koncentrującą się głównie na języku mówionym, lub metodą tradycyjną, równomiernie rozwijającą wszystkie umiejętności językowe.

Nowoczesne podręczniki Direct Method do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią są opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Dzięki metodzie bezpośredniej, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym.

Kursy dla młodzieży (12-16 lat) Direct Teens

01_logo_Teens_English[1]

Metoda bezpośrednia Direct Method for English pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Specjalny podręcznik Direct Teens zawiera interesujące i aktualne pytania dopasowane do potrzeb nastolatków.

Kursy dla dzieci Talking Kids (4-6 lat) i Direct Kids (6-10 lat)

09_logo_Kids_English[1]

Program nauki dla dzieci w wieku od 6 do 12lat w naturalny sposób, poprzez proste pytania i odpowiedzi oraz wizualne pomoce naukowe wprowadza dziecko w świat języka angielskiego.Lekcje mają na celu przede wszystkim naukę słownictwa oraz mówienia w przyjemnej, stymulującej do nauki atmosferze. Nowoczesne podręczniki wzbogacone są o dużą ilość pytań i odpowiedzi (jeszcze więcej metody bezpośredniej), a także mnóstwo dodatkowych ćwiczeń i gier. Dodatkowo kolorowe obrazki przyciągające uwagę!

Kurs metodą TALKING KIDS kierujemy do najmłodszych dzieciaków w wieku od 4 lat.  Na kursach stosujących metodę Talking Kids dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych.

Kursy maturalne

kursy-mat1[1]

Kursy maturalne przygotowują do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Celem kursu jest poznanie specyfiki egzaminu, jego struktury, typów pytań oraz wymogów programowych.

Podczas przygotowań uczeń skutecznie opanowuje struktury gramatyczne, umiejętność pisania tekstów, rozumienia ze słuchu oraz swobodnego porozumiewania się w różnorodnych okolicznościach dzięki systematycznemu poszerzaniu słownictwa.

Na zajęciach korzystamy z podręczników opracowanych według wytycznych MEN, z materiałów dodatkowych przygotowanych przez naszych nauczycieli specjalnie pod kątem egzaminu maturalnego oraz z testów autorskich.

Program obejmuje 100 godzin lekcyjnych 50-minutowych i trwa od października do kwietnia (4 lekcje tygodniowo) w grupach od 8 do 12 osób.
Systematycznie monitorujemy postępy w nauce oraz przeprowadzamy próbny egzamin maturaly. Umożliwia to sprawdzenie stanu przygotowania ucznia do egzaminu oraz pozwala na zapoznanie się z formą i przebiegiem przyszłego egzaminu maturalnego.

Kursy gimnazjalne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji od tego roku wszystkich uczniów gimnazjum obowiązuje egzamin z języka obcego.
Dotyczy on również drugoklasistów.

Kurs ten został opracowany w oparciu o dwa podstawowe elementy: szybkie oraz efektywne nauczanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przy jednoczesnym przełamaniu bariery językowej oraz doskonalenie znajomości języka w aspekcie wszystkich umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, pisania oraz mówienia.

Celem kursu jest poznanie specyfiki egzaminu, jego struktury, typów pytań oraz wymogów programowych.

Na zajęciach korzystamy z podręczników opracowanych według wytycznych MEN, z materiałów dodatkowych przygotowanych przez naszych nauczycieli specjalnie pod kątem egzaminu gimnazjalnego.
Program obejmuje 100 godzin lekcyjnych 50-minutowych i trwa od października do kwietnia (4 lekcje tygodniowo) w grupach od 8 do 12 osób.
Systematycznie monitorujemy postępy w nauce oraz przeprowadzamy próbny egzamin gimnazjalny. Umożliwia to sprawdzenie stanu przygotowania ucznia do egzaminu oraz pozwala na zapoznanie się z formą i przebiegiem przyszłego egzaminu gimnazjalnego.

Kursy dla seniorów

Coraz częściej odwiedzają naszą szkołę osoby w wieku 60+ chętne do nauki języków obcych. Niestety obawiają się konfrontacji z młodszymi  uczestnikami, którzy szybciej przyswajają słówka.

Z myślą o nich przygotowaliśmy specjalny kurs – Angielski dla Seniorów.

Angielski dla seniorów to kurs bezpośrednio skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Kurs ten charakteryzuje się wolniejszym tempem prowadzenia zajęć ułatwiającym zrozumienie i zapamiętywanie wprowadzanego materiału. Dodatkowe udogodnienia dla tych grup: stały lektor prowadzący, tłumaczenie wszystkich dialogów, słówek oraz nagrań, a przede wszystkim zakres tematów, które są interesujące dla osób w wieku 60+. Zajęcia odbywają się w grupie rówieśników, których celem jest opanowanie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferta dla firm – PROGRAM BUSINESS

10_logo_DIRECT_BUSINESS[1]

Kurs ten w konwencji metody bezpośredniej, przeznaczony dla osób zainteresowanych zagadnieniami, takimi jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, finanse, terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje…

Organizujemy szkolenia dla firm w zakresie kursów dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników. Specjalizujemy się w metodach bezpośrednich, które kładą nacisk na komunikację i praktyczną znajomość języka.

Prowadzimy szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i tak bardzo popularnego ostatnio języka rosyjskiego.

Szkolenia mogą być prowadzone zarówno w siedzibie szkoły, jak i w Państwa firmie w dowolnych dniach i godzinach przez cały rok. Program zajęć dostosowany jest do Państwa wymogów i może obejmować słownictwo z zakresu ogólnej znajomości języka bądź słownictwo specjalistyczne.

Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzimy bezpłatne testy kwalifikacyjne w celu ustalenia poziomu znajomości języka oraz podziału uczestników na grupy z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Następnie zorganizujemy dla Państwa lekcje próbne, które pozwolą zapoznać się z naszym sposobem prowadzenia zajęć. Lekcje próbne są płatne tylko w przypadku podjęcia współpracy. Zapewniamy systematyczne monitorowanie postępów w nauce oraz sporządzanie stosownych raportów na żądanie.

Koszt kursu negocjowany jest indywidualnie i jest uzależniony od wielu czynników tj. miejsca odbywania się lekcji ( nasza szkoła lub siedziba Państwa Firmy ), godziny i częstotliwości zajęć, ilości osób, sposobu płatności. Wystawiamy faktury VAT. Szkolenia z języka angielskiego można wliczyć w koszty działalności firmy.
Proponujemy zajęcia w grupach
b-standard[1]
b-one2one[1]
b-vip[1]
b-comfort[1]