Direct Method for English

Direct Method for English to najnowoczesniejszy sposób nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, opracowany przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego Metodą Callana. Dzięki metodzie bezpośredniej, znanej w Polsce m.in. jako Metoda Callana, słuchacze mogą w atrakcyjny i przyjemny sposób opanować duży zasób słownictwa oraz nauczyć się tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: skutecznie komunikować się w języku obcym.

Nowoczesne podręczniki Direct Method for English – przy zachowaniu wszystkich zalet Metody Callana – oferują dodatkowo:

 • przejrzysty układ podręcznika
 • aktualne i praktyczne słownictwo
 • ciekawe pytania w naturalnej, konwersacyjnej angielszczyźnie
 • znacznie przystępniejszą gramatykę (oraz dodatkowe ćwiczenia)
 • uwzględnienie specyficznych potrzeb polskiego Słuchacza

Każdy z podręczników Direct Method for English, opracowanych w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i ułatwić naukę własną, zawiera:

 • dwa etapy nauki, w których słówka podane są z polskimi tłumaczeniami oraz transkrypcją fonetyczną
 • czytania i dyktanda
 • zestaw dodatkowych ćwiczeń gramatycznych
 • alfabetyczny wykaz słownictwa
 • płytę CD w formacie mp3, która zawiera materiał z podręcznika: słownictwo wraz z tłumaczeniem na język polski, pytania i odpowiedzi oraz dyktanda

Direct Method for English to kompletny system do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią – do Państwa dyspozycji:

 • Książki Słuchacza: 1-6
 • płyty mp3 do każdego podręcznika
 • ćwiczenia gramatyczne na końcu każdego podręcznika
 • Książki Nauczyciela: 1-6
 • ilustracje do Książki 1
 • zestaw egzaminów na koniec etapów nauki
 • test kwalifikacyjny
 • Teacher’s handbook
 • słownik zawierający słownictwo z podręczników
 • folder o podręcznikach dla Słuchaczy

W nowym, drugim wydaniu Direct Method for English wprowadziliśmy wiele zmian, dzięki którym podręczniki stały się jeszcze lepsze:

 • dużo nowych i ciekawych pytań
 • ponad 1000 nowych słów (w całym kursie teraz 3900 słów)
 • wiele zmian i usprawnień w oparciu o setki uwag, jakie otrzymaliśmy od lektorów prowadzących zajęcia z I wydania podręczników
 • dodatkowe elementy graficzne ułatwiające korzystanie z podręcznika
 • podręcznik 6, dzięki któremu Słuchacze mogą nauczyć się jeszcze więcej
 • transkrypcję fonetyczną każdego nowego słowa

Talking Kids

Talking Kids jest nowoczesną i wyjątkowo skuteczną metodą nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z młodszych klas szkół podstawowych. Opiera się na założeniach metod bezpośrednich, zyskujących dużą popularność w nauczaniu języka angielskiego dzieci i dorosłych.

Na kursach stosujących metodę Talking Kids dzieci uczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie na zajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursu sposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewnia rzeczywiste jego opanowanie.

Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresy koncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych.

Nauka na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.

Opis metody

Metoda Talking Kids opracowana została przez zespół polskich i angielskich doświadczonych nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci. Wykorzystane zostały najbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci. Słownictwo i materiał gramatyczny dobrany i ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez Cambridge University Examination Syndicate.

Nowy materiał, słówka i struktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli się tylko da poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazków bądź ruchów lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest, że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji. Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa. Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym. U starszych dzieci dodatkowo wprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustnie materiał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszcze później pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda. System powtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to czego uczymy je na lekcjach.

Zajęcia kursu Talking Kids odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny. Czas ten zapewnia wprowadzenie i przećwiczenie znacznej ilości materiału językowego. Dla dodatkowego utrwalenia go proponujemy kontynuowanie nauki w domu. Wystarczy do tego słuchanie dołączonych do kursu nagrań i przeglądanie zeszytów ćwiczeń, które starsze dzieci mogą już czytać, a młodsze kolorować.

Jak często?

Zajęcia Talking Kids odbywają się jeden raz lub dwa razy w tygodniu po 45 min. w grupach 6 – 8 osób. Czas ten zapewnia wprowadzenie i przećwiczenie znacznej ilości materiału językowego. Jeden semestr obejmuje odpowiednio 30 lub 15 godzin lekcji.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.
Zapisy do nowych grup TALKING KIDS oraz rozpoczęcie kursu trwają przez cały rok